Home

Crisis communicatie wat houdt het in, je kunt het in het kort omschrijven als het verzamelen van informatie om verdere escalatie van een crisissituatie te voorkomen. Het is dan van groot beland om alle betrokkenen van zoveel en zo juist mogelijke informatie te voorzien, indien mogelijk voordat zich de crisis voordoet. Dit om financiële en reputatieschade te voorkomen

Wat kan goede communicatie doen

Een situatie van crisiscommunicatie kan zich op verschillende manieren manifesteren, het is dan van groot belang hoe uw bedrijf, instantie of organisatie hiermee omgaat. Vaak is de druk erg groot in zo’n situatie en is een fout snel gemaakt die uw organisatie een enorme schade kan aandoen. Het is ook belangrijk hoe je in een crisis situatie met de media omgaat, vaak zijn er nog dingen ongewis hoe ga je daar mee om, ook daar kan weer negatieve invloed van uitgaan en uw bedrijf of organisatie schade berokkenen.

Communicatie bij crisis

Crisis communicatie richt zich vooral op drie doelen: informatievoorziening, schadebeperking en de explicatie. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk.

Informatievoorziening

In deze fase worden de risico’s van een crisis in kaart gebracht, en wordt er gekeken hoe er moet worden opgetreden, kortom wat is de aanpak. In deze fase worden ook de mensen getraind die in een geval van een crisis namens het bedrijf, organisatie of instantie moet optreden. Dit zijn dan de zogenaamde crisisteamleden en crisiswoordvoerders.

Schadebeperking

Duidelijk is wel dat de schade van een eventuele crisis zo klein mogelijk gehouden moet worden. Dit niet alleen om de reputatie van het bedrijf of instelling in tact te houden, maar ook om de belangrijke mensen en eventuele klanten tevreden te houden. Voor veel bedrijven wordt de schadebeperking als één van de belangrijkste onderdelen van de crisis communicatie gezien binnen een bedrijf.

Explicatie

Bij explicatie wordt er na een geval van crisis in welke vorm ook gekeken hoe alles is verlopen. Zijn de nodige en juiste stappen gezet in het crisisbeheersingstraject. Moeten er dingen worden aangepast qua organisatie, woordvoering  en handelen om een eventuele volgende crisis de volgende keer soepeler te laten verlopen.

Belangrijk

Tijdens de crisis is de informatievoorziening en de schadebeperking erg belangrijk, maar daarna zijn juist de crisiswoordvoerders erg belangrijk. Het crisisteam stuurt de organisatie aan om de crisis te lijf te gaan. Maar de crisiswoordvoerders moeten juist alle andere betrokken en eventuele klanten gerust stellen door vragen te beantwoorden.