Communicatie

Wanneer is er sprake van crisiscommunicatie, het woord crisis komt van het Griekse woord “krinein”, als je dat gaat vertalen staat dat weer voor “snelle beslissingen nemen”. Wanneer doet zich een situatie voor waarin je een snelle beslissing moet nemen:

  • Een onverwachte gebeurtenis die een bedreiging of een uitdaging vormt
  • Een gebeurtenis die snel handelen vereist, of de grote gevolgen kan hebben
  • Een gebeurtenis die de belangstelling van veel mensen en media zal hebben
  • De gebeurtenis speelt zich geografisch af in de directe omgeving

Dit zijn zo wat voorbeelden waarbij je je kunt voorstellen dat er sprake zal zijn van crisiscommunicatie, we hebben eens een paar voorbeelden uit de werkelijkheid voor u op een rijtje gezet die zich in Nederland hebben voorgedaan.

De vuurwerkramp in Enschede

Op 13 mei 2000 breekt op het terrein van S.A. Fireworks een brand uit, met enorme gevolgen. Door de brand ontplofte een aantal containers met vuurwerk. Een gebied van 42 hectare werd compleet vernield, 23 dodelijke slachtoffers en meer dan 600 gewonden, 200 huizen werden totaal vernield. De brand werd om 15.00 uur ontdekt door een motoragent en om 16.15 ging het rampenplan in werking. Ook hier was sprake van crisiscommunicatie, informatie verzamelen, hulptroepen inschakelen, communicatie tussen allerlei instantie als gemeente, brandweer, politie, provincie en zelfs de landelijke politiek. Duidelijk crisiscommunicatie wat vertel je op welk moment aan alle betrokkenen.

De nieuwjaarsbrand in Volendam

In de nieuwjaarsnacht van 2000-2001 breekt er een grote  brand uit in een overvol café op de Dijk in Volendam 14 jongeren kwamen om het leven en 260 mensen raakten gewond. Ook in Volendam was er op dat moment sprake van crisiscommunicatie. Gemeente, politie brandweer en landelijke overheid waren met elkaar in crisisoverleg.

Mede door deze twee zware calamiteiten is er door de jaren heen veel aandacht geweest voor crisiscommunicatie, communicatie om een ramp te begeleiden maar ook om te voorkomen. Vergunningen, calamiteitenplannen vormen tegenwoordig een eerste vereiste voor bedrijven, instanties en organisaties. We leven in een wereld waar een zware calamiteit zich maar zo voor kan doen, kijk naar de aanslagen in bijvoorbeeld Parijs, Brussel en New York.