Online Communicatie

Crisiscommunicatie is voor elk bedrijf of instantie erg belangrijk, ten tijde van een calamiteit in welke vorm dan ook moet er getracht worden om menselijk leed, financiële- en reputatieschade te voorkomen. Dit vergt een hele strakke organisatie waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemene. Maar in het huidige online en social media tijdperk wordt een hele andere gedrevenheid gegeven aan het managen van een crisis.

Het grote voordeel van online crisiscommunicatie is dat een calamiteit in welke vorm dan ook snel gezien kan worden en er kan ook weer snel bezworen worden. Via social media kan er erg snel gereageerd en opgetreden worden, en de nodige partijen kunnen snel ingelicht worden. Maar het snel en correct handelen bij een calamiteit via online en social media vergt weer een hele andere werkwijze, kennis en organisatie.

Voor deze vorm van crisiscommunicatie zijn er ook gedegen opleidingen te volgen, waarbij geleerd wordt wat de effecten zijn van deze nieuwe vorm van crisiscommunicatie. Welke hulpmiddelen zijn er nodig om de controle uit te oefenen, en om de eventuele crisis te bestrijden, met behulp van de online media en de sociale kanalen. Welke kanalen gebruik je en zijn er bruikbaar om alle doelgroepen te bereiken, waarbij voorzichtigheid ook is geboden, want iedereen kan zich via social media profileren.

Belangrijk is dan ook om te kijken wie er helpt om uw boodschap te delen, wees ook voorbereid op allerlei vormen van kritiek die uit verschillende hoeken kan komen. Veel is er dan ook gelegen aan een succesvolle aanpak van de crisis. Als het vroeger niet goed ging stonden de klagers en journalisten voor de deur, tegenwoordig gaat het via de sociale kanalen en wordt je snel beoordeeld op de eventuele afhandeling van een crisis. Je wordt beoordeeld op de aanpak van de crisis en de snelheid hiervan.

Online crisiscommunicatie kan in deze tijd een enorme uitkomst zijn maar ook een valkuil, een gedegen opleiding in deze vorm van crisiscommunicatie is dan ook een voorwaarde, ook hier ligt weer het gevaar van materiële en immateriële schade op de loer.